• Home
  • Non Fiction

Maithili NTA/UGC/NET/JRF मैथिली यूजीसी नेट/जेआरएफ

449.00

ई पोथी एनटीए/यूजीसी नेट केर नबका सिलेबस पर आधारित अछि जाहिमे छोट-छोट विषय बिन्दुकेँ ध्यान राखल गेल अछि । एकर नीक जेना पाठन आ मननसँ छात्र लोकनि निश्चित रूपेण सफलता प्राप्त करताह । एहिमे प्रत्‍येक अध्‍यायकेँ विस्‍तारसँ बताओल गेल अछि संगे मॉडल प्रश्‍नपत्र सेहो देल गेल अछि  जाहिसँ अभ्‍यासमे सुविधा होएत ।

98 in stock

In stock
978-81-954995-8-8 ,

Description

आठम अनुसूचीमे शामिल भेलाक बादो स्कूलसँ विश्वविद्यालय धरि मैथिलीक छात्र किएक बिला रहल अछि ? किएक हुनका लग एकटा नम्हर सनक सिलेबसक सूची तँ अछि मुदा ओहि अनुरूप किताब नहि । ई स्थिति कमोबेश सभटा विश्वविद्यालयमे अछि । जखनकि प्रत्येक महिना हज़ारक-हज़ार संख्यामे साहित्यि‍क पोथी छपि रहल अछि आ बाज़ारमे बिका सेहो रहल अछि ।
यूजीसी नेट सन महत्वपूर्ण परीक्षाक तैयारी लेल सेहो बाज़ारमे पोथीक अभाव अछि । एतेक महत्वपूर्ण परीक्षाक लेल पोथीक खगता विद्यार्थी सभकेँ एहि परीक्षासँ दूर करैत जा रहलाह अछि । जखनकि सिलेबस ततेक छोट अछि जे मात्र किछु दिनक मेहनतमे सफलता प्राप्त कैल जा सकैत अछि । स्थिति ई अछि जे मात्र 200-300 क संख्यामे छात्रलोकनि एहि परीक्षाक फार्म भरैत छथि जाहिमे सँ मात्र किछुए सफलता अर्जित कए पबैत छथि । कारण मात्र एतबे जे पोथी ओहि प्रकारक नहि अछि जे विद्यार्थीकेँ नीक दिशा प्रदान कऽ सकय ।
Esamaad Prakashan Maithili NTA UGC NET JRF
Maithili NTA UGC NET JRF Based on Latest Syllabus
MAITHILI NTA UGC NET JRF Model Question Papers Included
MAITHILI NTA UGC NET JRF Pointwise Chapter Summary
MAITHILI NTA UGC NET JRF Free Academic Consultation
MAITHILI NTA UGC NET JRF Exhaustive Details of Various Noted Academic Figures Including Books & Respective Authors
Dimensions 5.5 × 1.9 × 8.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maithili NTA/UGC/NET/JRF मैथिली यूजीसी नेट/जेआरएफ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *